สร้าง Playlist

Program Jazler สามารถสร้าง Playlist ได้ โดยสามารถสร้างไว้ล่วงหน้าได้หลายเดือน หลายปี เพื่อสะดวกต่อการควบคุมเนื้อหารายการให้เป็นไปตามเจ้าของสถานีกำหนด โดย  Playlist สามารถกำหนดเวลาการเล่นได้ เช่น เมื่อถึงเวลา 14.00 ให้เรียก Playlist ของชั่วโมงดังกล่าวมาเล่น และการสร้าง Playlist ก็ยังเล่นสปอต ตามที่เรากำหนดไว้ใน หมวดของ Spot อีกด้วย

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ตัวอย่างลูกค้า งานติดตั้งสถานีวิทยุ ระบบเสียงตามสาย

ตัวอย่างลูกค้า งานติดตั้งสถานีวิทยุ ระบบเสียงตามสาย

ปัจจุบันลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจทั้งบริษัทฯเอกชน มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุชุมชน

ความสามารถของโปรแกรม »

Jazler Spycorder

Jazler Spycorder

โปรแกรมตั้งเวลาบันทึกเส