Rebroadcast

ปัจจุบันสถานีวิทยุ จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดเสียงเพื่อให้ผู้ฟังได้รับข่าวสาร หรือที่เรียกว่าข่าวต้นชั่วโมง หรือรายการคืนความสุขให้ประเทศไทย ฟังชั่นนี้ถือว่าดีมากๆ เพราะเมื่อเราเขียน Plalist หรือ Clock เรียบร้อยแล้ว เราสามารถกำหนดข่าวหรือ Source เสียงมาจากแหล่งอื่นได้ โดยรับจาก internet 4 Channel และ Line in 3 Channel โดยกำหนดเวลาที่ให้เล่นได้ทุกวัน 

 

 

บทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกัน

ตัวอย่างลูกค้า งานติดตั้งสถานีวิทยุ ระบบเสียงตามสาย

ตัวอย่างลูกค้า งานติดตั้งสถานีวิทยุ ระบบเสียงตามสาย

ปัจจุบันลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจทั้งบริษัทฯเอกชน มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุหลัก สถานีวิทยุชุมชน