รวบรวมผลงานสถานีวิทยุที่ใช้โปรแกรม Jazler Radio Star ทั้งคลื่นหลัก คลื่นวิทยุดาวเทียม สถานีวิทยุออนไลน์