Jazler Radio Star

 ฐานข้อมูลเพลง

Jazler Radiostar

คุณสมบัติและลักษณะเด่นของโปรแกรม

การแก้ไขข้อมูลเพลงง่าย วิธีการจัดระเบียบ จัดประเภท จัดหมวดหมู่ ทำได้ง่าย

การลงเพลงแบบรวดเร็ว

การนำเพลงลงสู่ระบบอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องวิเคราะห์เนื้อหา แต่สามารถแบ่งหมวดหมู่หรือประเภทได้

การค้นหาเพลงอย่างละเอียด

เมื่อนำเพลงลงสู่ระบบแล้ว เราสามาถค้นหาเพลงได้ทั่วไป แต่เราสามารถค้นหาอย่างละเอียดได้โดยใช้ SuperSearch เช่น ชื่อเพลง ขอบฟ้า เราสามารถค้นหาเพลงนี้โดยพิมพ์คำว่า ฟ้า หรือถ้าเรารู้ชื่ออัลบั้ม ก็ สามารถพิมพ์หาได้เช่นกัน ในกรณีลงข้อมูลเพลงครบ